Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với Ghemassagecaocap.vn – nơi cung cấp dịch vụ massage cao cấp hàng đầu tại Việt Nam. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về các điều khoản sử dụng của trang web Ghemassagecaocap.vn để đảm bảo quyền lợi của khách hàng và giữ cho việc sử dụng trang web của chúng tôi an toàn và tin cậy.

 1. Điều kiện sử dụng:
 • Bằng cách truy cập và sử dụng trang web Ghemassagecaocap.vn, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong bài viết này.
 • Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn không được phép sử dụng hoặc truy cập trang web của chúng tôi.
 1. Quyền sở hữu trí tuệ:
 • Tất cả các nội dung trên trang web Ghemassagecaocap.vn, bao gồm nhưng không giới hạn đến bản quyền, thương hiệu, tài sản trí tuệ và các quyền sở hữu khác, đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên sở hữu quyền tương ứng.
 • Bạn không được sao chép, phân phối, tái bản hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.
 1. Thay đổi điều khoản:
 • Chúng tôi có thể thay đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong bài viết này mà không cần báo trước.
 • Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi thay đổi này có hiệu lực sẽ được coi là bạn đã chấp nhận các điều khoản mới.
 1. Trách nhiệm pháp lý:
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc truy cập trang web của chúng tôi.
 • Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng hoặc truy cập trang web của chúng tôi sẽ được giải quyết thông qua pháp luật Việt Nam.